Pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – UAB „Protų kovos“, juridinio asmens kodas 302695895, PVM mokėtojo kodas LT100007270610, buveinės adresas: Pušų g. 13-2, Viktariškių km., Vilniaus r. sav.
1.2. „Barbarosa.lt“ internetinis knygynas.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas internetiniam knygynui ,,Barbarosa.lt”, taip pat, juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti interneto knygyne „Barbarosa.lt“ turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šiame interneto knygyne.

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Garantuojame, kad užsakymo informacijoje Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai ir kokybiškai teikti knygos pristatymo paslaugas. Be Jūsų leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu!

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
4.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo- pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas interneto knygyno „Barbarosa.lt“ duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto knygyne „Barbarosa.lt“ šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas, naudodamasis internetiniu knygynu „Barbarosa.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Užsiregistravęs internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.4. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti internetinio knygyno ,,Barbarosa.lt” funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio knygyno ,,Barbarosa.lt” darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetiniu knygynu.
7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame knygyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio knygyno „Barbarosa.lt“ teikiamomis paslaugomis
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
9.1. Prekių kainos internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste per PaySera sistemą;
9.2.2. banko pavedimu;
9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos drauge su preke arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
9.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.paštu siunčia užsakymo patvirtinimą su nuoroda į  apmokėjimo būdus.

10. Prekių pristatymas
10.1. Pristatymas į jūsų pasirinktą „Omniva“ paštomatą. Kaina – 2 eurai.
10.2. Pristatymas į namus jūsų nurodytu adresu. Kaina- 4 eurai.
10.3. Užsakydamas prekes Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Nurodydamas adresą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
10.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui įprastai per 2-3 dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Jei remiantis Taisyklių 10.1 – 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, prekės grąžinamos pardavėjui. Pardavėjas grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus, atmetus papildoma išlaidas jei tokių buvo (pvz. siuntimo). Pardavėjas negrąžina Pirkėjui sumokėtų pinigų, jei įsigyta prekė turi konkrečiam asmeniui užsakytų žymių: dedikacijų, autografų ir pan.

11. Garantija produkcijai
11.1. Jei Pirkėjas gauna nekokybišką ar pažeistą prekę, gali ją grąžinti ją per 10 darbo dienų nuo gavimo datos. Prekė bus pakeista į kokybišką arba grąžinami pinigai.
11.2. Nekokybiška prekė – knyga su pažeistu viršeliu ar vidiniais puslapiais. Knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose (pvz., nežymūs įbrėžimai viršelyje, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.). 
11.3. Nekokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas, o Pirkėjas turi pasirūpinti tvarkingu tokios prekės įpakavimu ir atidavimu kurjeriams.
11.4.  Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pkovos@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą (prekių pirkimo-pardavimo kvitą);
11.4.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.5. Dėl nekokybiškų prekių kreipkitės: Mob.: +370 643 84030 El.p.: pkovos@gmail.com

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetiniu knygynu „Barbarosa.lt“.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetiniame knygyne „Barbarosa.lt“ yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
12.5. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio knygyno „Barbarosa.lt“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis: el. p. pkovos@gmail.com

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

0

Krepšelis